Disclaimer

 

Algemeen

Just Film Distribution verleent u hierbij toegang tot   www.justfilmdistribution.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Just Film Distribution behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Just Film Distribution spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Voor de op de website opgenomen hyperlinks naar website of diensten van derden kan Just Film Distribution nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat zijn eigendom van Just Film Distribution en haar dochterondernemingen, of zijn opgenomen met toestemming van desbetreffende eigenaar, danwel gelicenseerd door de eigenaar aan Just Film Distribution.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Just Film Distribution, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in de regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Just Film Distribution geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.